ΜΕ ΔΥΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΡΕΚΟΡ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Πέμπτη 28 Απριλίου 2022

ΜΕ ΔΥΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΡΕΚΟΡ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ


Στις 25 Φεβρουαρίου συνεδρίασε το Δ.Σ. Τριφυλίας με θέμα «Έγκριση τεχνικού προγράμματος έτους 2022». Υπερψηφίστηκε η εναλλακτική πρόταση της αντιπολίτευσης, η οποία στον κωδικό του έργου ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Γαργαλιάνων είχε μόνο το ποσό της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο. Η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής με την απόφαση 2/2022 της Εκτελεστικής Επιτροπής (σ.σ. δημάρχου και αντιδημάρχων) καταψηφίστηκε. Ελήφθη η 17/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας. 
Με την αρ. πρωτ. 34384/23-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΧΙΗΟΡ1Φ-ΥΛΝ) απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης ακυρώθηκε εν μέρει η υπ’ αριθ. 17/2022 απόφαση του Δ.Σ. Τριφυλίας ως προς τη μη εγγραφή Ιδίων Πόρων στον κωδικό εξόδου 30.7322.01 με τίτλο «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Γαργαλιάνων». Δεν ακυρώθηκε συνολικά η απόφαση του Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση τεχνικού προγράμματος έτους 2022».
 Δεν αναγράφεται στην απόφαση του συντονιστή ότι η απόφαση βρέθηκε μη νόμιμη. Για την απόφαση του συντονιστή έχει ασκηθεί η με ημερομηνία 31/3/2022 προσφυγή στην Επιτροπή του άρθρου 152 από δημοτικούς συμβούλους της Δ.Ε. Γαργαλιάνων και εκκρεμεί η συζήτησή της. Το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας συνεδρίασε με θέμα «Έγκριση τεχνικού προγράμματος έτους 2022» και έλαβε την 33/2022 απόφαση Δ.Σ. Το Δ.Σ. Τριφυλίας με την απόφαση 33/2022 δεν ανακάλεσε τη με αριθμό 17/2022 απόφασή του με το ίδιο θέμα «Έγκριση τεχνικού προγράμματος έτους 2022». Το Δ.Σ. Τριφυλίας έχει ψηφίσει και εγκρίνει, δηλαδή, δύο αποφάσεις με το ίδιο θέμα, αλλά διαφορετικό περιεχόμενο. Προφανώς ο συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή η αναπληρώτριά του θα έχουν απάντηση στο ερώτημα εάν μπορεί ένας Δήμος- εν προκειμένω ο Δήμος Τριφυλίας- να έχει ψηφισμένα τεχνικά προγράμματα ή όχι. Επίσης, στο ερώτημα με βάση ποιες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας μπορεί η Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου να αναμορφώνει τεχνικό πρόγραμμα που δεν έχει ακυρωθεί στο σύνολό του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, χωρίς η αναμόρφωση να έχει θέμα «τροποποίηση τεχνικού προγράμματος», αλλά θέμα «έγκριση τεχνικού προγράμματος», και δίχως η αρχική απόφαση «Έγκρισης τεχνικού προγράμματος» να έχει ανακληθεί από το αρμόδιο όργανο, το Δημοτικό Συμβούλιο, που την έλαβε… 
Διότι, εν προκειμένω, στο αναμορφωμένο τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Τριφυλίας έτους 2022, προστέθηκαν μεν οι ίδιοι πόροι στην πλατεία Γαργαλιάνων, αλλά αυτοί αφαιρέθηκαν από κωδικούς του ψηφισμένου τεχνικού προγράμματος με την 17/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ο συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν έχει ακυρώσει! Η.Γ. tharros

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages