ΧΩΡΙΣ ΝΕΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑ - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Τετάρτη 27 Απριλίου 2022

ΧΩΡΙΣ ΝΕΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑ

 


Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και αρμόδιος Αντιδήμαρχος για τα οικονομικά του Δήμου Τριφυλίας, κ.

Στριμπάκος, ανέφερε στη τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής ότι, όπως προκύπτει από την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του Δήμου Τριφυλίας για το έτος 2022, οι οποίες αναμένονται να ανέλθουν στο ύψος των 5.112.451,84€ (συμπεριλαμβανομένου και χρηματικού υπολοίπου), ισοσκελίζουν το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών οι οποίες αναμένονται να ανέλθουν στο ύψος των 5.112.451,84€.
Συνεπώς δεν υπάρχει ανάγκη αναπροσαρμογής των δημοτικών τελών του Δήμου Τριφυλίας.
Ως εκ τούτου, ο κ. Πρόεδρος, πρότεινε :
Να μη γίνει καμία αναπροσαρμογή στους συντελεστές υπολογισμού των ανταποδοτικών τελών για το έτος 2022.
• Ο συντελεστής για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς να παραμείνει κοινός για όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου και ίσος με 0,50€ ανά Μ2.
• Ο συντελεστής των δημοτικών τελών για τις αποθήκες, βοηθητικούς χώρους, κλιμακοστάσια,
λεβητοστάσια, κοινόχρηστους χώρους κατοικιών, γκαράζ, υπόγεια, πατάρια, δώματα, σοφίτες και λοιπούς χώρους οι οποίοι εξυπηρετούν οικίες, να είναι ίδιος με τον συντελεστή των οικιών.
• Ο συντελεστής των δημοτικών τελών για τις αποθήκες, βοηθητικούς χώρους, κλιμακοστάσια, λεβητοστάσια, κοινόχρηστους χώρους καταστημάτων, γκαράζ, υπόγεια, πατάρια, δώματα, σοφίτες
και λοιπούς χώρους οι οποίοι εξυπηρετούν ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης
φύσεως οικονομικής δραστηριότητας, να είναι ίδιος με τον συντελεστή των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσεως οικονομικής δραστηριότητας.
• Το ποσό χρέωσης Δημοτικού Φόρου των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων που βρίσκονται σε όλες τις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες της κάθε Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Τριφυλίας, να
παραμείνει σε 0,05€ για κάθε τετραγωνικό μέτρο.
• Τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός σχεδίου οικισμών να εξακολουθήσουν να πληρώνουν το 80% των αναλογούντων τελών καθαριότητας – φωτισμού και Δημοτικού Φόρου.
• Τα ακίνητα τα οποία δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από βεβαίωση της Δ.Ε.Η. και δεν χρησιμοποιούνται, ύστερα από υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου του, να απαλλάσσονται από τα τέλη καθαριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 1 του Ν.3345/2005. Λόγω του ότι ο Προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων έτους 2022 στις ανταποδοτικές υπηρεσίες είναι ισοσκελισμένος, τα ακίνητα αυτά να μη χρεώνονται ούτε τέλη φωτισμού για το έτος 2022, καθώς και αναδρομικά.
• Όλα τα ακίνητα τα οποία είναι μη ηλεκτροδοτούμενα αλλά χρησιμοποιούμενα, να εξακολουθήσουν να χρεώνονται με συντελεστή μειωμένο κατά 50%, ανάλογα με την κατηγορία και τη χρήση του ακινήτου.
• Η χρέωση των Τελών Καθαριότητας, Φωτισμού, Δημοτικού Φόρου και Τ.Α.Π. για τις κατηγορίες των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, άτομα με αναπηρίες, πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες (παρ.3 του άρθρου 202 του Ν.3463/06) να παραμείνει ως ήταν για το έτος 2021.
• Μείωση κατά 25% στα Δημοτικά Τέλη (καθαριότητας κ΄ φωτισμού) για στεγασμένους χώρους που δε χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, όπως βιομηχανίες, βιοτεχνίες, καταστήματα, γραφεία κλπ., το εμβαδόν των οποίων είναι άνω των 1.000 τ.μ.
και μέχρι 6.000 τ.μ. (σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 5 παρ.1 Ν.1080/80).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages