ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ, μέσω τηλεδιάσκεψης*, μετά από πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Τριφυλίας, η οποία διεξήχθη το πρωί στις 27-10-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., προκειμένου να ληφθούν απόφασεις για το πιο κάτω θέμα :

  • Τροποποίηση της αριθ. 170/2022 αποφάσεως Οικονομικής Επιτροπής, ως προς την έγκριση της αριθ. 51/2020 Μελέτης (ορθή επανάληψη) του έργου «Αστική Αναβάθμιση περιοχής ΠΕ3 Κυπαρισσίας», κατόπιν της αριθ. πρωτ. 65041/04-10-2022 1ης Τροποποίησης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

  • Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για υλοποίηση Δράσεων, όπως αυτές αποτυπώνονται στο Παράρτημα Ι σχετικής Πρόσκλησης, στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» από τους Δήμους της χώρας, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται εκτάκτως , καθώς :

1) Πρέπει άμεσα να σταλεί, με ηλεκτρονική αλληλογραφία, στο ΥΠΕΣ η απόφαση Οικον. Επιτροπής για την έγκριση της τροποποιημένης μελέτης, καθώς λήγει η προθεσμία με κίνδυνο να απορριφθεί η πρόταση του Δήμου μας

2) Πρέπει μέχρι 31-10-2022 να έχει γίνει η αποδοχή της εν λόγω χρηματοδότησης και να έχει αποσταλεί η σχετική απόφαση Οικον. Επιτροπής, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 224/20-10-2022 έγγραφο του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages