ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΩΝ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ - KYPARISSIANEWS.COM Η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

KYPARISSIANEWS.COM  Η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΠΡΩΙΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ ΣΤΙΣ 8

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΩΝ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

 


Θετική γνώμη Ε.Υ.Δ. Ε.Π.-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, προϋπολογισμός 161.290,32 ευρώ πλέον ΦΠΑ

Απόφαση με θέμα «Προέγκριση δημοπράτησης για το υποέργο 5 της Πράξης: Δίκτυα αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων», Α/Α 5 της Πράξης με mis “5086619” υπέγραψε την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Υ.Δ. Ε.Π.-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), Νικόλαος Μαμαλούγκας.

Σε χθεσινή ενημερωτική επιστολή του δημάρχου Τριφυλίας, Γεωργίου Λεβεντάκη, που δημοσιεύθηκε στις 12.24 μ.μ. στο facebook με φωτογραφίες του εγγράφου της απόφασης προέγκρισης, αναγράφεται επί λέξει: «Ένα έργο τεράστιας σημασίας, για την ανάπτυξη της Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων, το οποίο καρκινοβατούσε για, τουλάχιστον, για μια εικοσαετία, είναι πλέον γεγονός. Ένα έργο που αμφισβητήθηκε από πολλούς, αλλά η παρούσα Δημοτική Αρχή έκανε αγώνα, προκειμένου να επιτύχει την ένταξή του. Και η ένταξη του συγκεκριμένου έργου αποτελεί απτό παράδειγμα της συνεχούς προσπάθειας της Δημοτικής Αρχής Λεβεντάκη για πραγμάτωση έργων ουσίας, με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Αγαπητοί συμπολίτες μας, παραθέτουμε τα παρακάτω έγγραφα, που διατυπώνουν τη θετική γνώμη για το έργο που αφορά στο ΒΙΟΚΑ Γαργαλιάνων, για να πειστούν και οι πλέον δύσπιστοι, ότι τα καλύτερα έρχονται. Και συνεχίζουμε…».

Στην ως άνω απόφαση αναγράφεται πως «Διατυπώνεται θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο “Τεχνικός Σύμβουλος” για το έργο “Δίκτυα αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων” Α/Α 5 της Πράξης “Δίκτυα αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων” με κωδικό ΟΠΣ “5086619”, συνολικού προϋπολογισμού “161.290,32 ευρώ” πλέον ΦΠΑ».

Τονίζεται πως στην απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ με θέμα «Ένταξη της Πράξης: “Δίκτυα αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων”» με Κωδικό ΟΠΣ 5086619 και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020”» την 1η Ιουλίου 2021 (ΑΔΑ: 9Δ4Ω46ΜΤΛΡ-ΔΣΣ), στο φυσικό αντικείμενο της Πράξης για το Υποέργο 5 «Τεχνικός Σύμβουλος» αναγράφεται: «Αφορά υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου. Ο ρόλος του τεχνικού συμβούλου είναι η υποστήριξη της Υπηρεσίας στην κατασκευή του έργου σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του. Αντικείμενο της σύμβασής του είναι η παροχή υπηρεσιών εποπτείας, κατά την κατασκευή του έργου, εφαρμογής της μελέτης που έχει εκπονηθεί, και την οποία καλείται ο ανάδοχος του έργου να εφαρμόσει, στο πλαίσιο των οριζομένων στο άρθρο 144 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα, ο τεχνικός σύμβουλος θα παρέχει τις υπηρεσίες του κατά την έναρξη της κατασκευής του έργου και τον έλεγχο των αρχικών μελετών από τον ανάδοχο της κατασκευής, αλλά και κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου».

Του Ηλία Γιαννόπουλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Pages