ΔΡΙΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΕΚΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΑ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2022

ΔΡΙΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΕΚΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΑ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ


 Οι δημοτικοί σύμβουλοι Τριφυλίας Δημήτρης Δριμής και Γιάννης Παρασκευόπουλος με έγγραφό τους προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Τριφυλίας, την Οικονομική Επιτροπή, την Νομική Υπηρεσία, το Δ.Σ. και την Αναπληρώτρια Διευθύντρια της ΔΕΥΑΤ, με θέμα: “Παρακράτηση ανταποδοτικών εσόδων (πολιτιστικό τέλος) του δήμου από τη ΔΕΥΑΤ – κίνδυνος παραγραφής”


Αναλυτικά το έγγραφο:

Με το υπ` αρίθμ. 16836/22-12-2022 έγγραφό μας ζητήσαμε στοιχεία για σύνταξη Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού 2022, από τις υπηρεσίες του Δήμου. Μεταξύ άλλων ζητήσαμε: “… δ) Τις βεβαιωμένες οφειλές της ΔΕΥΑΤ προς το Δήμο. ε) Το ύψος των οφειλομένων και μη βεβαιωθέντων ποσών παρελθόντων ετών, που έχουν εισπραχθεί από τη ΔΕΥΑΤ λόγω πολιτιστικού τέλους και δεν έχουν αποδοθεί ακόμα στο Δήμο.”
Οι υπηρεσίες απάντησαν με το 1946/18-2-2022 έγγραφό τους.
Ως προς τις βεβαιωμένες οφειλές (σημείο δ) μας ενημερώνουν πως: “οι βεβαιωμένες οφειλές της ΔΕΥΑΤ προς το Δήμο ανέρχονται στο ποσό των 1.225.884,03 ευρώ. Από το ποσό αυτό, ποσό 1.144.205,03 είναι ρυθμισμένο …”
Ως προς τα παρακρατηθέντα (σημείο ε) μας ενημερώνουν πως: “α. Το ύψος των οφειλομένων και μη βεβαιωθέντων ποσών παρελθόντων ετών, που έχουν εισπραχθεί από τη ΔΕΥΑΤ για πολιτιστικό τέλος και δεν έχουν αποδοθεί ακόμα στο Δήμο μας δεν το γνωρίζουμε. β. Προκειμένου η ΔΕΥΑΤ να αποδώσει στο Δήμο Τριφυλίας, το πολιτιστικό τέλος που έχει εισπράξει, σύμφωνα με την αρίθ. 2/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τριφυλίας, για τα έτη 2018, 2019, για τους μήνες από Ιούνιο έως Δεκέμβριο του έτους 2020 καθώς και για τους μήνες από Ιούλιο έως Δεκέμβριο του έτους 2021, από το τμήμα μας έχουν σταλεί τα πιο κάτω έγγραφα: Τα υπ` αρίθμ. 5285/20-4-2018, 12237/3-09-2018, 2223/18-2-2019, 10072/5-8-2020, 12788/7-10-2020, 3387/23-3-2021.”
Αγνοούν οι υπηρεσίες του δήμου τι συνολικά τους οφείλει η ΔΕΥΑΤ (πέρα από το ποσό των 1.225.884,03 ευρώ), με αποτέλεσμα τα έσοδα αυτά (650.000 ευρώ περίπου) να μην εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Δήμου.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω που αφορούν σε παρακράτηση ανταποδοτικών εσόδων/πολιτιστικό τέλος του δήμου, (με υπολογισμούς μας ανέρχονται στο ποσό των 650.000 ευρώ περίπου), και το γεγονός ότι η ΔΕΥΑΤ όχι μόνο δεν έχει αποδώσει αλλά δεν απαντά καν στα έγγραφα των υπηρεσιών του Δήμου παρακαλούμε για τις κατά νόμο ενέργειές σας προτού παραγραφούν πιθανές αστικές και ποινικές αξιώσεις.
Με εκτίμηση.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι:
Δριμής Δημήτρης, Παρασκευόπουλος Ιωάννης (Πηγαδούλιας)
Υ.Γ. Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τον αριθ. πρωτοκόλλου του εγγράφου μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages