8 Μαρτίου ο διαγωνισμός για την ανάπλαση της πλατείας Γαργαλιάνων - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022

8 Μαρτίου ο διαγωνισμός για την ανάπλαση της πλατείας Γαργαλιάνων

 


Στον καθορισμό όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Γαργαλιάνων» με προϋπολογισμό 548.080 (336.865€ χρηματοδοτεί το Πράσινο Ταμείο και τα υπόλοιπα 219.232€ θα διατεθούν από τον προϋπολογισμό του Δήμου). Η λήξη υποβολής προσφορών είναι στις 8 Μαρτίου και το άνοιγμα των προσφορών στις 10 Μαρτίου σύμφωνα με το gargalianoionline.

Για το θέμα αντέδρασαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γιάννης Μερκούρης και Παναγιώτης Αλευράς, με τον δεύτερο να ρωτά αν όντως θέλουν να φτιάξουν την πλατεία παρατηρώντας ότι με τη συγκεκριμένη μελέτη έχουν αλλάξει τον πολεοδομικό σχεδιασμό της πλατείας, ζητώντας να μην ψηφιστεί το θέμα. Παράπονα έκανε ο Γιάννης Μερκούρης για τους συμπληρωματικούς όρους που προστέθηκαν την τελευταία στιγμή, την ώρα της συνεδρίασης, ρωτώντας να μάθει αν ο δήμος έχει εξασφαλίσει τα χρήματα που χρειάζονται για να γίνει το έργο.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Μερκούρης στην τοποθέτησή του ανέφερε: “Θεωρώ απαράδεκτη την εισήγηση για προσθήκη συμπληρωματικών όρων στη διακήρυξη και μάλιστα την ώρα έναρξης της συζήτησης του θέματος. Ποιος προτείνει τους συγκεκριμένους όρους; Η Τεχνική Υπηρεσία; Τι προέκυψε και τους εισάγετε εν αγνοία της Τεχνικής Υπηρεσίας; Με την αριθ.234285/27-12-2021 Απόφασή του, ο Συντονιστής της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι ενέκρινε την αρ. 284/2021 (Α∆Α:Ψ3ΚΦΩΗΕ-8Λ6) εισήγηση της Ο.Ε. προς το ∆.Σ. Τριφυλίας αναφορικά με «Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2021», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013, του άρθρου 65 και 72 παρ. 1περιπτ. ιη) του Ν.3852/2010. Στις 04-02-2022,το ίδιο όργανο, με νέα απόφασή του(σαράντα ημέρες μετά την αρχική),χωρίς να επικαλείται «ανάκληση», «διόρθωση» ή «ορθή επανάληψη»,δημοσιεύει νέα απόφαση με τον ίδιο ΑΔΑ και τον ίδιο αριθ. πρωτ.234285/27-12-2021, στο αποφασιστικό της οποίας αναφέρεται: «Εγκρίνεται η αριθ.160/2021 (ΑΔΑ:ΩΜ10ΩΗΕ-Α8Λ)Α.Δ.Σ.,αναφορικά με την «Τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2021», ως προς την εισήγηση της Ο.Ε. (αριθ.284/2021), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 Ν.4172,των άρθρων 65 και 72 παρ.1 περίπτ.ιη του Ν.3852». Πρόκειται για μία αλλαγή η οποία ουσιαστικά και τυπικά τροποποιεί την νόμιμα ληφθείσα Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας. Τι μεσολάβησε από την 27η Δεκεμβρίου 2021 μέχρι την 4η Φεβρουαρίου 2022; Είναι εντός των νομίμων χρονικών ορίων η τροποποίηση αυτή; Για ποιο λόγο άλλαξε την απόφασή της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση; Είχε γίνει λάθος στην έγκριση της 27ης Δεκεμβρίου; Γιατί ακολουθήθηκε η διαδικασία αυτή στην έκδοση νέας απόφασης που εγείρει και πολλά ερωτήματα; Είναι σύμπτωση το γεγονός ότι κατά της αρχικής απόφασης της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι έχει κατατεθεί προσφυγή στην Επιτροπή του άρθρου 152 τουΝ.3463/2006; Η τροποποίηση του προϋπολογισμού και η δέσμευση πιστώσεων αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου. Η αρμοδιότητα του Συντονιστή περιορίζεται στον έλεγχο της νομιμότητας των αποφάσεων του Δ.Σ. και όχι στην τροποποίησή τους κατά την κρίση του. Εφαρμόζοντας τις υπ’ αριθ. 25/2021 και 160/21 Α.Δ.Σ. Τριφυλίας, οφείλετε να σταματήσετε τη διαδικασία τώρα. Το Δ.Σ. με συντριπτική πλειοψηφία και εκφράζοντας την πλειοψηφία της τοπικής κοινωνίας, έχει απορρίψει την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου ανάπλασης της πλατείας Γαργαλιάνων στο Πράσινο Ταμείο, καθώς και την δέσμευση χρημάτων του Δήμου, απαραίτητων για την εκτέλεση του έργου. Εκθέτετε το Δήμο σε νομικές και διοικητικές περιπέτειες εάν αποφασίσετε να προχωρήσετε τη διαδικασία. Μην ξεχνάτε ότι κατά της Απόφασης του Συντονιστή έχει κατατεθεί προσφυγή στην Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463/2006”. Τέλος, κατέθεσε για τα πρακτικά την ανακοίνωση της επιτροπής αγώνα για τη σωτηρία της πλατείας της πόλης των Γαργαλιάνων,την οποία να συμπεριλάβετε στην απόφαση.

Υπέρ του διαγωνισμού ψήφισαν οι κ.κ. Αντώνης Βλάχος, Νίκος Φρούσος, Δημήτρης Στιμπάκος και -μέσω τηλεδιάσκεψης- Αλέκος Κουτρουμής, ενώ καταψήφισαν οι κ.κ. Γιάννης Μερκούρης και Παναγιώτης Αλευράς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages