Χάρτης Οδηγός Αρχαιολογικών χώρων και Μνημείων Μεσσηνίας και Τριφυλίας - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023

Χάρτης Οδηγός Αρχαιολογικών χώρων και Μνημείων Μεσσηνίας και Τριφυλίας

 


Χάρτης Αρχαιολογικών χώρων και Μνημείων Μεσσηνίας και Τριφυλίας

 

Η Εφορεία Μεσσηνίας έχει  έδρα την Καλαλμάτα και χωρική αρμοδιότητα την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας.

Με το Π.Δ. 104 (ΦΕΚ 171 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ/28-8-2014) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΓΡΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ δημιουργείται η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας με έδρα την Καλαμάτα και χωρική αρμοδιότητα την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας.
Υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.24/27-1-2015, αρ.4 ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ/27-1-2015) και λειτουργεί ως Περιφερειακή Υπηρεσία με σκοπό:
 
α)   Την επιστημονική έρευνα, την αποκάλυψη, τη διατήρηση, τη συντήρηση, την προστασία, την ανάδειξη, τη προβολή και τη φύλαξη των αρχαιοτήτων, την έκθεσή τους, σε Μουσεία, καθώς και τη συμμετοχή τους σε εκθέσειες στην ημεδαπή και αλλοδαπή.  Επιπλέον σκοπός της είναι η μελέτη ο προγραμματσιμός, η διαχείριση και η εκτέλεση οιουδήποτε αρχαιολογικού έργου συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης, αναστήλωσης, ανάδειξης και διαμόρφωσης των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, καθώς και του άμεσου φυσικού ή μη περιβάλλοντός τους, η εκτέλεση όλων των ανωτέρω έργων με αυτεπιστασία και απολογιστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
 

β)    Τη μέριμνα για την επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των αρχαιοτήτων, τη διαχείριση των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων, των  Μουσείων και των Συλλογών χωρικής τους ευθύνης, τα οποία ανήκουν στο Κράτος, τη συμμετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα, τη διοργάνωση και τη συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικές δράσεις για θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες της Εφορείας, καθώς και για την παραγωγή συμβατικών και ψηφιακών εκδόσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και  υλικού.ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages