Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τριφυλίας για δημοτικό φωτισμό - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τριφυλίας για δημοτικό φωτισμό

 


Η λήψη απόφασης για την εγκριση ή μη παροχής νομικής υποστήριξης από το Δήμο Τριφυλίας στο Δημοτικό Σύμβουλο Γριβοκωστόπουλο Ιωάννη συζητήθηκε  μεταξύ άλλων στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας την Παρασκευή 24 του μηνός.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε τελικά  μέσω τηλεδιάσκεψης και θα πραγματοποιηθεί στις 11το πρωί.

Τα υπόλοιπα θέματα που λήφθηκαν αποφάσεις είναι τα εξής:

  1. Έγκριση του Πρακτικού 2 ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Λιπαντικών του Δήμου Τριφυλίας και των Νομικών του Προσώπων, έτους 2023, για την ΔΕ Φιλιατρών»

  2. Έγκριση του Πρακτικού 2 ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Λιπαντικών του Δήμου Τριφυλίας και των Νομικών του Προσώπων, έτους 2023, για την ΔΕ Γαργαλιάνων»

  3. Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού δημοτικού φωτισμού και κτιρίων του Δήμου Τριφυλίας»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages