ΑΠΑΝΤΗΣΗ τράπεζας Πειραιώς για νέο ΑΤΜ και ράμπα ΑΜΕΑ στον Εμπορικό Σύλλογο Κυπαρισσίας - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023

ΑΠΑΝΤΗΣΗ τράπεζας Πειραιώς για νέο ΑΤΜ και ράμπα ΑΜΕΑ στον Εμπορικό Σύλλογο Κυπαρισσίας

 


ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ απάντηση που έλαβε ο Εμπορικός Σύλλογος αναφέρει:

Σε απάντηση της ως άνω, η οποία παρελήφθη από την Υπηρεσία μας στις 18/01/2023, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι.
Πρωτίστως, θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι κάθε αναφορά σε θέματα εξυπηρέτησης, διερευνάται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα κλιμάκια της Τράπεζας, ώστε να λαμβάνονται τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διασφάλιση της πολιτικής της, αρχή της οποίας είναι ο σεβασμός και η εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων με την ίδια.
Περαιτέρω, αναφέρουμε ότι το Δίκτυο Καταστημάτων και των ΑΤΜ διαμορφώνεται κάθε φορά μετά από εκτίμηση και στάθμιση μίας σειράς παραμέτρων, δεικτών και δεδομένων στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της Τράπεζας.
Πιο συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά θέματα εγκατάστασης ΑΤΜ, εφαρμόζονται εσωτερικές διαδικασίες και πολιτικές, οι οποίες θεσπίζονται από την Τράπεζα βάσει πολλών παραγόντων. Σταθμίζονται αφενός οι εκάστοτε ανάγκες και στρατηγικές της Τράπεζας, αφετέρου ο σταθερός προσανατολισμός της στη
βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών της.
Στο πλαίσιο αυτό, το αίτημά σας για τοποθέτηση δεύτερου ΑΤΜ στο Κατάστημα της Κυπαρισσίας (2527) αξιολογήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες και έγινε αποδεκτό. Συγκεκριμένα, την 08/02/2023,
πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η εγκατάσταση του νέου μηχανήματος.
Επιπλέον, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που λάβαμε από την αρμόδια Μονάδα της Τράπεζας, θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι έχουν δρομολογηθεί όλες οι απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να
εγκατασταθεί σχετικός διάδρομος (ράμπα), ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση ατόμων με αμαξίδιο.
Τέλος, ως προς το θέμα εγκατάστασης σκιάστρου, καθισμάτων ή οτιδήποτε άλλο, στον χώρο εκτός του Καταστήματος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κάτι τέτοιο δεν δύναται να ικανοποιηθεί δεδομένου
ότι το πεζοδρόμιο αποτελεί δημόσιο χώρο και ως εκ τούτου είναι εκτός εποπτείας της Τράπεζας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages