Ανάδοχος ανάπλασης της πλατείας Γαργαλιάνων με πλειοψηφία στην Οικονομική Επιτροπή - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023

Ανάδοχος ανάπλασης της πλατείας Γαργαλιάνων με πλειοψηφία στην Οικονομική Επιτροπή

 


-Παρότι η αρμόδια Β’ Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 ακύρωσε απόφαση για τους ίδιους πόρους

Με κατά πλειοψηφία απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας στη συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη το πρωί κατακύρωσε το διαγωνισμό για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Γαργαλιάνων στον οικονομικό φορέα «Λεωνίδας Σιώρης & Σία Ε.Ε.» με δ.τ. “Avaton Sioris Constructions”.

Όπως αναγράφεται στην απόφαση, που δημοσιεύθηκε χθες το πρωί στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: 681ΧΩΗΕ-466, ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Μερκούρης, που καταψήφισε, τοποθετήθηκε ως εξής: «Δεν μπορώ να κατανοήσω αυτήν σας τη βιασύνη όσον αφορά στην έγκριση του 2ου πρακτικού του διαγωνισμού για την πλατεία Γαργαλιάνων όταν:

1ον) Δε λαμβάνετε υπόψη την απόφαση της Β Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 (απόφαση 19/πρακτικού 10/19-12-22), σύμφωνα με την οποία είναι αναρμόδια η Οικονομική Επιτροπή για τη διάθεση πιστώσεων που προέρχονται από ίδιους πόρους του Δήμου για την υλοποίηση έργων και συγκεκριμένα του έργου της ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Γαργαλιάνων. Η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο (σχετική η 160/22 και 1/2023 ΑΔΣ).

2ον) Αγνοείτε την αριθ. 1/2023 ΑΔΣ, με την οποία ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με την οποία δε συμπεριλαμβάνονται στο ποσό του ΚΑ για το έργο τα 219.232 ευρώ από ίδιους πόρους παρά μόνο τα χρήματα που προέρχονται από το Πράσινο Ταμείο 328.848 ευρώ.

Για τη νομιμότητα αυτής της απόφασης, την οποία έχετε κακώς υποβάλει για έγκριση στην Αποκεντρωμένη, δεν έχετε ακόμη λάβει απάντηση και παρ’ όλα αυτά προχωράτε στον έλεγχο και την έγκριση του πρακτικού ΙΙ της αρμόδιας επιτροπής.

Για μία ακόμη φορά αγνοείτε αποφάσεις των υπερκείμενων οργάνων και περιφρονείτε τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο είναι το ανώτερο όργανο διοίκησης του Δήμου και το κατ’ εξοχήν αποφασιστικό (άρθρο 65 Ν,3852/2010).

Δεν ψηφίζω το θέμα αυτό και σας καλώ να το αποσύρετε και να συμμορφωθείτε άμεσα με τις αποφάσεις των υπερκείμενων οργάνων (Δημοτικό Συμβούλιο και Επιτροπή Β΄ του άρθρου 152 του Ν.3463/2006), διαφορετικά λειτουργείτε εκτός νομιμότητας και βάζετε σε περιπέτειες το Δήμο.

Λίγο χρόνο πριν από τις εκλογές για την ανάδειξη νέας Δημοτικής Αρχής, οφείλετε να σεβαστείτε τη νομιμότητα».

Τελικά, η Ο.Ε. με θετικές ψήφους των αντιδημάρχων – μελών της, Δημητρίου Στριμπάκου, Αντωνίου Βλάχου, Νικολάου Φρούσου και Αλεξάνδρου Κουτρουμπή, αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι «Εγκρίνει το από 6/2/2023 Πρακτικό 2 ελέγχου δικαιολογητικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και, ως εκ τούτου, κατακυρώνει το διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας “Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Γαργαλιάνων”, στον οικονομικό φορέα «Λεωνίδας Σιώρης & Σία Ε.Ε.» με δ.τ. “Avaton Sioris Constructions”, με μέσο ποσοστό έκπτωσης 9,02%, επί του προϋπολογισμού της μελέτης και συνολικό ποσό οικονομικής προσφοράς 402.409,84 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 29/2023.

Του Ηλία Γιαννόπουλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages