ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙΧΑΛΙΑ σε πρόγραμμα της της Περιφέρειας Πελοποννήσου για χρηματοδότηση από τη δράση “Βασικός ψηφιακός μετασχηματισμός ΜμΕ” - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023

ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙΧΑΛΙΑ σε πρόγραμμα της της Περιφέρειας Πελοποννήσου για χρηματοδότηση από τη δράση “Βασικός ψηφιακός μετασχηματισμός ΜμΕ”


 Δημοσιοποιήθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση “Βασικός ψηφιακός μετασχηματισμός ΜμΕ» του προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα” ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Η δράση -η συνολική δημόσια δαπάνη της οποίας ανέρχεται σε 90.000.000 ευρώ- θα χρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και θα ενταχθεί στο Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα” 2021-2027, στην Προτεραιότητα 2 “Ενίσχυση επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας”.

Δικαιούχοι στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στη χώρα, σε επιλέξιμους για τη δράση ΚΑΔ και πληρούν τα αναφερόμενα στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης (την οποία μπορείτε να δείτε στο τέλος του κειμένου).

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός) από 18.000 έως 30.000 ευρώ. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται έως 50% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται στις περιοχές Δίκαιης Μετάβασης (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Nοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Κρήτης και Δήμος Μεγαλόπολης, Δήμος Γορτυνίας, Δήμος Τρίπολης, Δήμος Οιχαλίας), η δημόσια επιχορήγηση δύναται να ανέλθει έως 60% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο ΟΠΣΚΕ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων) έχει οριστεί η επόμενη Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου, από τις 12 το μεσημέρι.

Η πρόσκληση της Δράσης έχει αναρτηθεί στην “Διαύγεια” καθώς και στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ του προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα” (http://www.antagonistikotita.gr), του ΕΣΠΑ (https://www.espa.gr) και του Ενδιάμεσου Φορέα (http://www.efepae.gr).

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ Π. Ανταγωνιστικότητα στο τηλέφωνο 8011136300, στο email επικοινωνίας: infoepan@mou.gr, και από τον ΕΦ στο τηλέφωνο 210 6985210, στο e-mail επικοινωνίας: info@efepae.gr καθώς και από τους

εταίρους του ΕΦ.

Την αναλυτική πρόσκληση μπορείτε να δείτε εδώ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 93ΩΗ46ΜΤΛΡ-ΑΜ0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages