ΝΕΑ μελέτη διαμόρφωσης μουσειακού χώρου στα Φιλιατρά –κτήριο Σπέντζα - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023

ΝΕΑ μελέτη διαμόρφωσης μουσειακού χώρου στα Φιλιατρά –κτήριο Σπέντζα

Την κατάθεση πρότασης στο Πανεπιστήμιο Πατρών για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας για τη μελέτη διαμόρφωσης μουσειακού χώρου στα Φιλ

ιατρά –κτήριο Σπέντζα και την οργάνωση και μελέτη του αρχειακού υλικού του Μουσείου Ελληνικής Εκπαίδευσης αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελής Επιχείρηση του δήμου Τριφυλίας. Ειδικότερα, προ
τείνεται: Συνεργασία των ερευνητικών ομάδων και εργαστηρίων της Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ. και του Πανεπιστημίου Πατρών. 
Ανάπτυξη κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων, μεταφορά τεχνογνωσίας. Ανταλλαγή /αμοιβαίες επισκέψεις μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικών) και φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων), καθώς και μεταδιδακτορικών ερευνητών, με στόχο την προώθηση της επιστημονικής έρευνας, της διδασκαλίας και της αντίστοιχης διοικητικής οργάνωσης. Διοργάνωση από κοινού εξ αποστάσεως και διά ζώσης επιμορφωτικών προγραμμάτων. Διοργάνωση από κοινού επιστημονικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων (λ.χ. συνεδρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων), κοινές ανακοινώσεις σε συνέδρια. Κοινές δημοσιεύσεις και υποβολή ερευνητικών προτάσεων. Κάθε άλλη ερευνητική ή/και ακαδημαϊκή δραστηριότητα που αποβλέπει στο κοινό όφελος και συναποφασίζεται από τους εταίρους. Συνεργασία σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Πρακτική άσκηση των φοιτητών. 
Οργάνωση και μελέτη του αρχειακού υλικού του Μουσείου Ελληνικής Εκπαίδευσης. Μελέτη διαμόρφωσης μουσειακού χώρου στα Φιλιατρά – κτήριο Σπέντζα, που θα αποτελέσει και πηγή πληροφόρησης και έρευνας για τους φοιτητές. Στα πλαίσια αυτά η Κοινωφελής Επιχείρηση του δήμου ενέκρινε το μνημόνιο συνεργασίας και υπογραφής σύμβασης χρησιδανείου για την ίδρυση και λειτουργία Μουσείου Ελληνικής Εκπαίδευσης με το Σύλλογο Διαφύλαξης Σχολικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς «Ο Μαυροπίνακας». Μέσα από το μνημόνιο συμφωνούν για την ίδρυση και λειτουργία Μουσείου Ελληνικής Εκπαίδευσης στο κτήριο Σπέντζα, το οποίο έχει μισθωθεί για τη χρήση αυτή. Δεδομένου ότι ο σύλλογος διαθέτει το πολύτιμο υλικό, το οποίο θα πρέπει να διαφυλαχθεί και να αξιοποιηθεί για τον σκοπό αυτό, προτείνεται η υπογραφή 15ετούς σύμβασης χρησιδανείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages