19 περιφερειακοί σύμβουλοι ζητούν ανάκληση απόφασης ανάπλασης πλατείας Φιλιατρών - KYPARISSIANEWS.COM Η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

KYPARISSIANEWS.COM Η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023

19 περιφερειακοί σύμβουλοι ζητούν ανάκληση απόφασης ανάπλασης πλατείας Φιλιατρών

 


Οι αποφάσεις για την ανάπλαση της πλατείας των Φιλιατρών είναι παρά το νόμο, υποστηρίζουν 19 περιφερειακοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, που ζητούν να συνέλθει εκτάκτως το Περιφερειακό Συμβούλιο προκειμένου να κλείσει αυτό το θέμα.

Η πρόταση έκτακτης συνεδρίασης του ΠεΣυΠ για την πλατεία Φιλιατρών έχει ως εξής:

«Θέμα: “Ανάκληση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (17/1/2023) για την τροποποίηση της Π.Σ. του έργου Ανάπλαση πλατείας Φιλιατρών με προϋπολογισμό 3.286.000 ευρώ, στα πλαίσια συμμόρφωσης της λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής και του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου με την απόφαση του ΣτΕ και τον Νόμο”.

Κύριε Πρόεδρε

Παρότι:
1) Με την 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ κρίθηκαν, οριστικά και αμετάκλητα, αντισυνταγματικές οι κυβερνητικές ρυθμίσεις που αφορούν:
α) στον τρόπο συγκρότησης των Οικονομικών Επιτροπών των ΟΤΑ.
β) στη μεταβίβαση σημαντικών αρμοδιοτήτων από τα Συμβούλια στις Οικονομικές Επιτροπές.
Και γ) Κρίθηκαν όλες οι αποφάσεις των Οικονομικών Επιτροπών άκυρες μετά τις 2/12/2022.

2. Ψηφίστηκε στις 17/1/2023 Νόμος ο οποίος ορίζει ότι όλες οι Προγραμματικές Συμβάσεις από τις 2/12/2022 και μετά πρέπει να έρχονται προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Παρόλα αυτά η Περιφερειακή Αρχή δεν συμμορφώνεται ούτε με την απόφαση του ΣτΕ ούτε με το Νόμο ούτε με τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα:

1. Στις 17/1/2023 αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή με Αρ. Απ.73 (ΑΔΑ 6ΨΨΨ7ΛΙ-479) την «τροποποίηση της Π.Σ. του έργου Ανάπλαση πλατείας Φιλιατρών με προϋπολογισμό 3.286.000 ευρώ» χωρίς να φέρει το θέμα στη συνέχεια προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο όπως ο Νόμος ορίζει.

2. Στις 1/2/2023 σε  σύσκεψη του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με διευθύνσεις Τεχνικών Έργων συζητήθηκε και η εξέλιξη στη διαδικασία των 4 έργων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” – σε Νεμέα στην Κορινθία, Λυγουριό στην Αργολίδα, Μαντίνειες και Φιλιατρά στη Μεσσηνία – με την επισήμανση ότι η δημοπράτησή τους θα πρέπει να έχει γίνει πριν από το Πάσχα.

Τονίζουμε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν έχει εγκρίνει το έργο της ανάπλασης πλατείας Φιλιατρών και κυρίως τη μελέτη την έχει απορρίψει δυο φορές το Υπουργείο Πολιτισμού και νέα μελέτη δεν έχει εγκριθεί.

Επιπλέον τονίζουμε ότι επειδή οι προγενέστερες αποφάσεις των οικονομικών επιτροπών (Δήμου Τριφυλίας – περιφέρειας Πελοποννήσου) αναφέρονταν ρητά στη μελέτη που ακυρώθηκε δις από την Υπηρεσία νεότερων μνημείων, παύουν να έχουν ισχύ. Εν προκειμένω, εφόσον μεσολάβησε η απόφαση του ΣτΕ εκ της οποίας προέκυψε αλλαγή στη νομολογία, πλέον τις προγραμματικές συμβάσεις εγκρίνει το ΠεΣυ. Συνεπώς η τελευταία απόφαση (Αρ . Απ. 73) της οικονομικής επιτροπής Πελοποννήσου είναι Άκυρη.

Επειδή όμως διαπιστώσαμε ότι συνεχίζει να λειτουργεί αγνοώντας προκλητικά την όχι  μόνο σημαντική αυτή απόφαση του ΣτΕ και τις αποφάσεις του ΠΕΣΥΠ αλλά αγνοείται προκλητικά και το Νόμο και το Υπουργείο Πολιτισμού ζητάμε οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι με τις υπογραφές μας τη σύγκλιση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου με βάση με βάση το άρθρο 167 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του Ν. 4555/2018 και όπως ισχύει με την εγκύκλιο της 20 Αυγούστου 2019 του Υπουργείου Εσωτερικών μετά από 6 ημέρες όπως ακριβώς ορίζει ο νόμος, για να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση του Πε. Συ. Π. για το θέμα: «Ανάκληση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (17/1/2023 με Αρ. Απ.73  και ΑΔΑ 6ΨΨΨ7ΛΙ-479)) για την τροποποίηση της Π.Σ. του έργου Ανάπλαση πλατείας Φιλιατρών με προϋπολογισμό 3.286.000 ευρώ, στα πλαίσια συμμόρφωσης της λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής και του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου με την απόφαση του ΣτΕ και τον Νόμο».

Οι προτείνοντες και υπογράφοντες
Περιφερειακοί Σύμβουλοι

 1. Πετράκος Αθανάσιος
 2. Δρούγκας Δημοσθένης
 3. Λυμπεροπούλου Δήμητρα
 4. Κάτσαρης Παναγιώτης
 5. Δέδες Γεώργιος
 6. Μιχαήλ Μιχάλης
 7. Δημητρακοπούλου Ευγενία
 8. Καρούζος Χρήστος
 9. Καρσιώτης Χρήστος
 10. Μποζίκης Αναστάσιος
 11. Πουλοκέφαλος Γεώργιος
 12. Σπυριδάκου Μαργαρίτα
 13. Ρουμελιώτης Γεώργιος
 14. Πετρίτσης Γεώργιος
 15. Νικολάκου Κωνσταντίνα
 16. Μπούζα – Κωνσταντέλου Αντωνία
 17. Γκούνης Απόστολος
 18. Γόντικας Νικόλαος
 19. Κελάρης Ιωάννης».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages